INTEGRITETSPOLICY

Vår websida har adress: https://piedra.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

 Vi värnar om Din integritet och Dina personlig datauppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Piedra, Box 1060, 269 22 Båstad

I vårt affärssystem samlar vi in personuppgifter för att kunna ge service och information, fullfölja ordrar samt skicka nyhetsbrev och erbjudande via e-post. Informationen som vi samlar in är namn, e-post, telefonnummer, lösenord, adress, postnummer, ort, land och personnummer vid medgivande. Informationen behandlas enligt GDPR-lagen. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part t ex för direkt marknadsföring. Du har alltid rätt att begära ut uppgifter om dig och alltid rätt att begära radering. Uppgifterna sparas enbart så länge som bokförings- och skattelagstiftningen kräver. Personuppgifterna behandlas inom vårt IT-system och skyddas av tekniska skyddsmetoder såsom brandvägg, virusprogram och identifikationskrav.